English | Japanese

Institute of Astronomy
The University of Tokyo

Graduate Students in IoA

Name Grade Adviser
IKEUCHI, Ayato D3 SAKON, Itsuki
TACHIBANA, Kengo D3 MIYATA, Takashi
ZHANG, Tianfang D3 DOI, Mamoru
MIZUKOSHI, Shoichiro D3 MINEZAKI, Takeo
KOSHI, Ryotaro D2 SAKO, Shigeyuki
TSUJITA, Akiyoshi D2 KOHNO, Kotaro
LIANG, Zhouxi D1 DOI, Mamoru
INOUE, Syuhei D1 KOHNO, Kotaro
UBUKATA, Subaru D1 MINEZAKI, Takeo
NARUSE, Akira D1 MIYATA, Takashi
MATSUSAKA, Ren D1 KOHNO, Kotaro
KURASHIMA, Keito M2 SAKO, Shigeyuki
SASAOKA, Taiga M2 SAKO, Shigeyuki
SENOO, Riko M2 MIYATA, Takashi
YAMANAKA, Itsuki M2 KOHNO, Kotaro
WADA, Sorato M2 KOBAYASHI, Naoto
OGUCHI, Kazuma M1 MINEZAKI, Takeo
KOJIMA, Yuki M1 MIYATA, Takashi
KODAMA, Emon M1 SAKO, Shigeyuki
NAGATA, Maki M1 KOHNO, Kotaro
NEZU, Shodai M1 KOBAYASHI, Naoto