English | Japanese

Institute of Astronomy
The University of Tokyo

Graduate Students in IoA

Name Grade Adviser
ARIMA, Noriaki D3 DOI, Mamoru
CHIN, Kahwuy D3 KOHNO, Kotaro
YAMASHITA, Yui D3 KOHNO, Kotaro
LEE, Chien-Feng D3 KOHNO, Kotaro
BAO, Min D2 KOHNO, Kotaro
KANG, Haoran D2 KOHNO, Kotaro
YOSHIMURA, Yuki D2 KOHNO, Kotaro
UNO, Shinsuke D1 KOHNO, Kotaro
HUANG, Shuo D1 KOHNO, Kotaro
TACHIBANA, Kengo D1 MIYATA, Takashi
BENIYAMA, Jin D1 SAKO, Shigeyuki
ZHANG, Tianfang M2 DOI, Mamoru
TAKAHASHI, Naoto M2 DOI, Mamoru
TSUNETSUGU, Shoichi M2 MINEZAKI, Takeo
MIZUKOSHI, Shoichiro M2 MINEZAKI, Takeo
MICHIFUJI, Tsubasa M2 MIYATA, Takashi
IIDA, Hirokazu M1 MIYATA, Takashi
KOSHI, Ryotaro M1 DOI, Mamoru
TSUJITA, Akiyoshi M1 KOHNO, Kotaro
YOSHIDA, Atsuhiro M1 MINEZAKI, Takeo
LIANG, Zhouxi M1 DOI, Mamoru