English | Japanese

Institute of Astronomy
The University of Tokyo

Graduate Students in IoA

Name Grade Adviser
KANG, Haoran D3 KOHNO, Kotaro
YOSHIMURA, Yuki D3 KOHNO, Kotaro
UNO, Shinsuke D2 KOHNO, Kotaro
HUANG, Shuo D2 KOHNO, Kotaro
TACHIBANA, Kengo D2 MIYATA, Takashi
BENIYAMA, Jin D2 SAKO, Shigeyuki
ZHANG, Tianfang D1 DOI, Mamoru
MIZUKOSHI, Shoichiro D1 MINEZAKI, Takeo
TAKAHASHI, Naoto M2 DOI, Mamoru
TSUNETSUGU, Shoichi M2 MINEZAKI, Takeo
IIDA, Hirokazu M2 MIYATA, Takashi
KOSHI, Ryotaro M2 DOI, Mamoru
TSUJITA, Akiyoshi M2 KOHNO, Kotaro
YOSHIDA, Atsuhiro M2 MINEZAKI, Takeo
LIANG, Zhouxi M1 DOI, Mamoru
INOUE, Syuhei M1 KOHNO, Kotaro
UBUKATA, Subaru M1 DOI, Mamoru
TSUTSUKI, Risa M1 SAKO, Shigeyuki
NARUSE, Akira M1 MIYATA, Takashi