English | Japanese

Institute of Astronomy
The University of Tokyo

Graduate Students in IoA

Name Grade Adviser
UNO, Shinsuke D3 KOHNO, Kotaro
HUANG, Shuo D3 KOHNO, Kotaro
TACHIBANA, Kengo D3 MIYATA, Takashi
BENIYAMA, Jin D3 SAKO, Shigeyuki
ZHANG, Tianfang D2 DOI, Mamoru
MIZUKOSHI, Shoichiro D2 MINEZAKI, Takeo
KOSHI, Ryotaro D1 DOI, Mamoru
TSUJITA, Akiyoshi D1 KOHNO, Kotaro
LIANG, Zhouxi M2 DOI, Mamoru
INOUE, Syuhei M2 KOHNO, Kotaro
UBUKATA, Subaru M2 DOI, Mamoru
TSUTSUKI, Risa M2 SAKO, Shigeyuki
NARUSE, Akira M2 MIYATA, Takashi
KURASHIMA, Keito M1 SAKO, Shigeyuki
SASAOKA, Taiga M1 DOI, Mamoru
SENOO, Riko M1 MIYATA, Takashi
YAMANAKA, Itsuki M1 KOHNO, Kotaro
WADA, Sorato M1 KOBAYASHI, Naoto